BUYME

פעילות במספר זירות החל מהפקות פרסומיות ועד סרטונים לשימושם הפנימי.
בראש השנה 2018 הפקנו פרסומת משעשעת באווירת “פרשנים” – שמציגה את כל ארוחת החג כאילו הייתה גמר של תוכנית ריאליטי.